Sverige Denmark Canada

 

2013-09-05
Jakt & Jägare har testat Tenderums hygienplast

I tidningen Jakt & Jägare nr 9 2013 konstateras att svenska jägare blir allt bättre när det gäller hygienen vid kötthantering. Att använda plasthandskar, ärmskydd och plastförkläden är en viktig del i hanteringen av vilt. Man skriver vidare att ”dessa produkter eller liknande skall vara självfallet i varje slaktbod”. För att se Jakt & Jägares bild av en jägare fullt utrustad med Tenderums hygienplast klicka här.

 
Webbplatsen är producerad för Tenderum av Nolgard, 2008